นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานเปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์