ปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าสเปเซอร์ จาก บริษัท ไทยวาโก้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตฯ

(24.2)C-200409005019
Share