สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย
ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

(23.2)C-200409020060
(23.3)C-200409030076
Share