ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินและน้ำดื่ม จากบมจ.เอ็ม บี เค เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
ผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

(8.2)C-200409005075
(8.3)C-200409021016
(8.4)C-200409009085
Share