บริษัท สยาม พิวรรธน์ จำกัด ส่งมอบความรัก และความห่วงใยให้กับคนไทยผ่านบทเพลง “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love Has No Distance” พร้อมเชิญชวนบริจาคเงินเข้าโครงการ “สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID”
สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID