ศ.กิติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค รับหนังสือขอโทษจาก นพ.ชเนษฏ์ ศรีสุโข กรณีแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กพาดพิงและกล่าวหาประเด็นพีทคนเลือดบวก*
กล่าวหาประเด็นพีทคนเลือดบวก

Share