บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด บริษัท QIAQIA FOOD CO.,LTD จำกัด มอบเมล็ดธัญพืช เดนัท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของรพ.จุฬา และรพ.อื่น ๆ
บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด บริษัท QIAQIA FOOD CO.,LTD จำกัด มอบเมล็ดธัญพืช เดนัท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของรพ.จุฬา และรพ.อื่น ๆ

Share