นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจากผู้แทน นงลักษณ์ บุนนาค และคณะ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19
มอบเงิน ให้สภากาชาดไทย ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

Share