นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดร่วมลงพื้นที่ติดตามมาตรการควบคุมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

Share