รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม มอบเงินให้กับ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม เพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม

Share