เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบไปยังผู้บริจาคโลหิต ผู้ยากไร้ และผู้ต้องขัง ณ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น
เหล่ากาชาด เตรียมหน้ากากอนามัย จัดส่งให้ผู้ยากไร้

Share