ผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่า เป็นการเริ่มต้นงานสักการะองค์พระแม่ย่าและงานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย
งานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

Share