ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย เปิดบริการออนไลน์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสายตาสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย

Share