บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโลหิตจำนวน 333,750 ซีซี ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ
ศูนย์บริการโลหิตฯ

C-200529020081