แมทธิว ดีน ร่วมบริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ
บริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19