ผอ.รร.สอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาทให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริจาคเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ