ธนาคารไอซีบีซี มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ