นายอำเภอชัยบุรี ร่วมยกเสาเอกตามโครงการ “บ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี