ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ลพบุรี