รศ.นพ.โศภณ นภาธร รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่ รพ.สมเด็จฯ
มอบเครื่องหายใจ ให้ รพ.สมเด็จฯ