เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดไฟล์บินพิเศษ ร่วมภารกิจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ปฏิบัติการภารกิจเร่งด่วน ผ่าตัดนำหัวใจ มาเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วย
ทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ปฏิบัติการภารกิจเร่งด่วน

(35.2)C-200706040005
(35.3)C-200707011005
Share