อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและตัวแทนนักศึกษา วปอ.รุ่น 62 หมู่เสือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ช่วงโควิด-19
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ