อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก จากผู้แทนกองทุนมิตรผล-บ้านปู ที่ ศาลาทินทัต
ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก

(23.2)C-200707009134