รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ให้ 18 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสงขลา
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

Share