นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2563 ณ ศาลหลักเมือง จ.สิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา