นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์