นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์