รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบางคู วัดกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่