นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวในโครงการ “เรือด่วน ชวนเที่ยว” หลังคลายล็อก “One Day Trip in อยุธยา”
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา

(2.2)C-200707021054
(2.3)C-200706009115