คุณอารยา อนุโต รับมอบหน้ากากใส่กันละอองฝอย จาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
คุณอารยา อนุโต รับมอบหน้ากากใส่กันละอองฝอย จาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share