รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รับมอบเงินในโครงการ “ได้รถ ได้บุญ” จากผู้แทนในนามกรุงศรี ออโต้ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ