นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินในโครงการ “#63 บาท สู้ Covid” จาก บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
63 บาท สู้ Covid

C-200703040084