บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “WE STAND TOGETHER” เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจและครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย