นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของมาตรการทางภาครัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19