ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข
เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

Share