นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย จาก บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย