ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข
ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

C-200503030065