ขอเชิญชวนผู้ค้าและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
ขอเชิญชวนผู้ค้าและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”