สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบเงินจากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช. ประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย
แข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย