นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ทำพิธีส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ไว้บริการประชาชน
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล