นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมมอบอาวุธปืนสั้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส