นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตลาดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
นายกเหล่ากาชาด มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย