เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาของจังหวัด ประจำปี 2563
เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา