บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ