คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 พร้อมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)