ผวจ.หนองคาย เป็นประธานจัดส่งหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อและนำจำหน่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ผวจ.หนองคาย เป็นประธานจัดส่งหน้ากากอนามัย ของสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อและนำจำหน่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)