โรงเรียนนานาชาติ ร่วมช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ
บริจาคหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ