สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบเงินจากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช. ประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบเงินจากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช. ประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย