ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” เผยเตรียมศึกษาระบบภูมิต้านทาน โควิด-19 จากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายป่วย
เตรียมศึกษาระบบภูมิต้านทาน โควิด-19 จากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายป่วย

Share