ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด สมทบทุน “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19”
โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19

Share